START
OM SANNA
OM NÄRINGSMEDICIN
OM ANALYSER
TILL FÖRETAG
KONTAKT,
LÄNKAR & TIPS
 
 

Till företag

 

Vet du att varje investerad krona på att tillhandahålla frukt till dina medarbetare ger 5 kronor tillbaka – lågt räknat ! Det har kalkyler visat på ett övertygande sätt.

Vad skulle då lite mer omfattande satsningar på uppbyggnad och underhåll av hälsan på företaget inte ge ?
Hälsobyggande är lönsamt !

Jag arbetar inom 3 verksamheter:

I egen regi med mottagning för individuella näringsmedicinska konsultationer.

Som Terapeutkonsult för ett utbildnings- och kosttillskottsföretag.

Som del i nätverket Nordic Network for Personalized Lifestyle Medicine (NNPLM).  NNPLM verkar för att främja information om, utbildning inom och implementering av en personanpassad livsstilsmedicin
som sätter patienten i centrum och som tillämpar ett helhetsperspektiv på både människan och vården.
Modellen bygger på Funktionell Medicin som inriktar sig på de individuella orsakerna bakom ohälsa.
Se vidare under fliken "Kontakt, länkar och tips"

Näringsmedicinsk hälsokontroll – Näringsterapi
Förutom min funktion som kontaktpunkt för all ovan nämnd kompetens med dess kombinationsmöjligheter, kan den enskilda kontakten med mig se ut på följande sätt;

Analys - Konsultation
30 min. individuell konsultation. Utvärdering av hälsostatus med hjälp av ES Teck (läs mer under fliken Analyser och tester).
80 min. mer omfattande individuell konsultation ger en mer grundlig utvärdering av din näringsstatus och mätning av funktion hos olika organ och system i kroppen. Därpå följer förslag på exempelvis individuellt anpassad kost, olika reningsprogram, skräddarsytt kosttillskotts- och örtprogram och/eller förslag på livsstilsförändringar. Om behov föreligger kan något funktionsmedicinskt test rekommenderas.

Föreläsning och utbildning
Enskilt eller tillsammans med mina kompetenta medarbetare kan jag utforma föreläsningar som inspirerar till hälsobyggande förändringar hos era anställda. Det går att välja antingen färdiga paket eller för ert företag specialutformade program. Stor vikt för mitt arbetes utformning bygger på en nära dialog med uppdragsgivaren.