START
OM SANNA
OM NÄRINGSMEDICIN
OM ANALYSER
TILL FÖRETAG
KONTAKT,
LÄNKAR & TIPS
 
 

Om Sanna

Jag har efter min psykologutbildning vid Stockholms Universitet i slutet på 80-talet arbetat med olika projekt inom näringslivet.
Hälsa och livsstilsfrågor har alltid varit angelägna för mig vilket så småningom startade ett starkt intresse även för komplementärmedicin. Jag har genomgått 2 st 2 åriga utbildningar till terapeut inom närings- och örtmedicin i Sverige.
Min starka övertygelse är att framtidens hälso- och sjukvård alltmer måste utgå ifrån en helhetssyn på individen. Klienterna skulle få mycket bättre resultat om olika kompetenser såsom skolmedicinska läkare, psykologer, kroppsbehandlare och andra komplementärmedicinska utövare samarbetade och kompletterade varandra med sin kunskap och erfarenhet.
Det är min ambition att bidra till, och delta i, ett sådant samarbete.

Jag arbetar idag inom tre verksamheter. Egen mottagning för privatpersoner, support och utbildning för terapeuter och allmänheten samt som del i ett nätverk Nordic Network for Peronalized Medicine (NNPLM) med syfte att främja information om, utbildning i samt implementering av ett program som bygger på Functional Medicine i dagens svenska sjukvård.

Om verksamheten
Verksamheten jag arbetar inom kallas närings-, funktions- eller ortomolekylär medicin. Den är baserad på vetenskapliga studier.
Uppfattningen bakom detta verksamhetsområde, är att symtom uppkommer bl.a som ett resultat av brister, blockeringar eller obalanser. Dessa kan rättas till med för kroppen naturliga ämnen såsom vitaminer och mineraler.

Dålig kost och ohälsosam livsstil är ofta de bakomliggande orsakerna till många av dagens välfärdssjukdomar och ålderskrämpor.
Väl identifierade går därför många att åtgärda med ökad livskvalitet och förbättrad hälsa som resultat.

Personlig rådgivning
En konsultation hos mig går till så att du först får fylla i formulär som du får tillskickade dig några dagar innan mötet. Det är sedan genom samtal, funktionsmedicinsk analys med ES Teck*, samt ett antal andra test som vi identifierar bakomliggande orsaker till eventuella symtom. Detta mynnar ut i förslag på kost, råd om livsstil samt förslag på kompletterande kosttillskott och örter som Du kan använda för att förbättra Ditt hälsotillstånd.
Det är vanligt att en "behandling" innebär ett förstagångssamtal på 80 min samt 2-3 kortare uppföljningar 30-60 minuter långa då rekommendationerna kompletteras eller justeras.
Ett enstaka möte för analys och bedömning kan naturligt vis också vara av stort värde.

* Se vidare under fliken analyser och tester

Tester/Diagnostiska redskap
Exempel på tester som hjälper till att upptäcka brister, nedsatt funktion eller obalanser:

 • ES Teck scanning
 • Födoämnesallergitest ImuPro
 • Hårmineralanalys, Nutriteck
 • Tarmpermeabilitet, Genova diagnostics
 • Matsmältningsfunktion, Genova diagnostics
 • Candida och parasittest, Genova diagnostics
 • Hormonbalans via salivtest, Labrix
 • Leverfunktion, Genova diagnostics
 • Allergitest, Melisa

Vår- och höstrensning – En Detox
Det är naturligt för oss att städa ur våra hem med jämna mellanrum. Vi borde tänka på samma sätt om våra kroppar. Vi omges idag av kemiska föroreningar i luft, jord och vatten. Det tillsätts ämnen i vår föda i form av färgämnen och konserveringsmedel. I våra hushåll använder vi kemikalier för olika ändamål.

Man har uppskattat att vi i genomsnitt äter och dricker mellan 3-4 liter pesticider, äter 5 kg kemiska födoämnestillsatser samt andas in 2 gram föroreningar varje år.

Det är viktigt att kroppens renings-/avgiftningssystem fungerar bra. En del har lite försvagad funktion eller är utsatta för mer toxin än kroppen klarar av, vilket kan leda till en hel mängd symtom. Med eller utan symtom mår vi bra av stötta detta system då och då, gärna 1-2 ggr/år.

Tecken på nedsatt funktion eller obalans kan vara:

Matsmältningsproblem

 • gaser
 • smärta
 • övermättnadskänsla
 • förstoppning/diarré
 • halsbränna
 • intolerans mot vissa födoämnen

Allergi - intoleranser

Menstruations-/hormonproblem

 • humörsvängningar
 • ömma och svullna bröst
 • vätskeansamling – viktpendling
 • svettningar /vallningar

Immunförsvarsproblem

 • återkommande infektioner
 • svårighet att bli helt frisk

Led- och muskelproblem

 • smärta
 • svullnad

Stressrelaterade

 • trötthet
 • viktproblem

Blodsocker

 • diabetes typ 2
 • humörsvängningar

Hjärt-/kärlproblem

Osteoporos

I många fall kan en sk rening/avgiftning (detox) bidra till minskade besvär. Det kan också vara starten på ett förändrat beteende för bättre hälsa.