START
OM SANNA
OM NÄRINGSMEDICIN
OM ANALYSER
TILL FÖRETAG
KONTAKT,
LÄNKAR & TIPS
 

Om näringsmedicin / -terapi

Vad är näringsmedicin?
Näringsmedicin syftar till att kvarhålla eller återställer ett friskt hälsotillstånd genom rekommendation av ett individuellt anpassat kost- och kosttillskottsprogram. Den bygger på kunskaper om hur bl.a kosten, vitaminer, mineral, fytokemikalier, aminosyror, enzym, probiotika, fettsyror och antioxidanter påverkar kroppens anatomi, fysiologi, psykologi och biokemi.
Näringsmedicin verkar för en sund livsstil och sund kosthållning. Som komplement används hälsofrämjande kosttillskott i högre och mer verksamma doser än det allmänt rekommenderade dagliga intaget, RDI.

Behoven är individuella
Trötthet och energibrist drabbar de flesta av oss och är ett tecken på obalans. Men långt innan tröttheten övergår till sjukdom, är det möjligt att förebygga och återfå en optimal hälsa. Förutsättningarna är att tillgodose kroppens behov av näring. Alla kroppsfunktioner styrs med hjälp av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som vi får i oss genom kosten.
Men det egna behovet av näringsämnen kan variera. Det avgörs bland annat av vår längd, vikt, ålder, nuvarande hälsa, arbete, miljö, livsstil, gener och mycket mer.
Näringsbehovet är individuellt och ökar vid sjukdom och stress. Ett genomtänkt intag av nödvändiga näringsämnen har i tusentals vetenskapliga studier visat sig förebygga sjukdom och höja livskvalitet.

Våra livsmedel saknar tillräcklig näring
Man har i decennier påstått att vi får i oss alla näringsämnen som vi behöver genom kosten. Detta är inte längre sant ! Statens lantbruksuniversitet har konstaterat att våra livsmedel lider näringsbrist. Näringsvärdet i marken har minskat och därmed även i våra livsmedel. Det är en myt att vi får i oss näringsbehovet genom kosten. Äter du mycket snabbmat kan behovet vara ännu större. Felaktig livsstil och ett otillräckligt näringsintag kan vara bidragande orsak till många välfärdsrelaterade sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes övervikt, cancer, astma, allergi och reumatism.

Näringsterapeutens strategi för bättre hälsa
Alla har vi olika behov av näring och det är möjligt att testa din näringsstatus hos näringsterapeuter.
Symtom på obalans kommer ofta smygande och kan visa sig som t ex magproblem, smärta i muskler och leder, besvär med återkommande förkylningar m.m. Näringsterapeuten erbjuder individuellt utformat kosttillskottsprogram för att optimera ditt näringsbehov och uppnå en bättre hälsa.
Du får:

  • Kontroll av din näringsstatus
  • Förslag på en hälsosam kost
  • Ett skräddarsytt kosttillskottsprogram
  • Idéer för hur du kan förbättra din livsstil