START
OM SANNA
OM NÄRINGSMEDICIN
OM ANALYSER
TILL FÖRETAG
KONTAKT,
LÄNKAR & TIPS
 

Analyser och tester

CDSA/CP 2.0 | Tarmpermeabilitet | Funktionell avgiftningsförmåga |
Candida - Svampanalys| Hormontest

CDSA/CP 2.0
CDSA med eller utan parasittest
Kroppen kan ses som en finstämd motor där maten utgör bränslet som förbränns ihop med syre. För att du ska kunna tillgodogöra dig maten, behöver du kunna bryta ner den och ta upp näringsämnen på rätt sätt. Din matsmältning kräver olika ämnen för att fungera optimalt och tillgodose kroppens behov.
Om inte detta system fungerar så uppstår näringsbrister
Tarmens funktion spelar en viktig roll för immunförsvaret och obalans påverkar detta negativt.

Det kan också vara parasiter eller andra patogena mikrober som huserar i matsmältningskanalen och bidrar till ohälsa och nedsatt vitalitet.

Symtom

 • Kronisk förstoppning eller diarréer eller ömsom den ena ömsom den andra
 • Magsmärtor
 • Infektioner
 • Astma
 • Allergi
 • Migrän

  Vad visar testet
 • Matsmältningsmarkörer, viktiga för spjälkning av föda och näringsupptag
 • Tarmflorasammansättningen
 • Närvaro av svamp-, bakterie- eller andra infektioner
 • Immunförsvarets status i tarmen
 • Tillgång och behov av fiber i födan
 • Magbesvär som orsakar sjukdomar

Utökat test påvisar dessutom

 • Bukspottskörtelenzym
 • Immunologiska markörer
 • Markörer relaterade till gallan

Testet tas hemma 3 dagar i rad, sedan skickas det till ett laboratorie i Sverige.

Tarmpermeabilitet
Testet visar genomsläpplighet i tunntarmens slemhinnor. Tarmpermeabilitetsanalysen genomförs hemma med urinanalys efter laktulos- och mannitolbelastning. Laktulos i urinen indikerar läckande tarm, d v s att ämnen som inte ska tas upp av kroppen ändå gör det. Mannitol i urinen indikerar nedsatt näringsupptag.Funktionell avgiftningsförmåga
Analysen visar leverns avgiftningsförmåga i fas I och II, d v s förmågan att bryta ner och oskadliggöra toxiner eller slaggprodukter. Provet genomförs hemma med saliv- och urinanalys efter koffein- asperin- och paracetamolbelastning. Testet mäter bl a glycinkonjugering, glucuronidation, glutation och sulfat i urinen. Lågt sulfat och låga glutationvärden ger sämre avgiftningsförmåga i levern av t ex tungmetaller (t ex kvicksilver), toxiner, hormoner, vissa läkemedel och fenoler.Candida - Svampanalys
Jästsvampar, bl.a. Candida albicans, är svampar som finns naturligt i tarmkanalen redan från födseln. De hålls i balans av "goda" bakterier och av kroppens immunförsvar. Om tarmfloran störs kan jästsvampcellerna ta överhanden. Tillståndet som uppstår då kallas candidiasis. Svampens utsöndringar passerar tarmarnas skyddsbarriärer, belastar kroppens svagaste funktioner och orsakar infektioner och sjukdomar.
Faktorer som kan leda till svampöverväxt är:

 • Överkonsumtion av sötsaker och stärkelserika kolhydrater
 • Antibiotikakurer
 • Användning av p-piller
 • Kortisonbehandling
 • Immunsupressiva medel
 • Hormonförändringar t ex graviditet

Samtliga av dessa faktorer kan rubba den känsliga balansen mellan vänliga bakterier och onda mikrober i tarmfloran, Vilket kan leda till överväxt av svamp och bakterier. Obalans (Tarmdysbios) påverkar tarmflorans skyddande effekt negativt och försämrar därmed motsåndskraften mot sjukdommar.

Symtom
Symtomen vid candidainfektion och infektion av andra jästsvampar är diffusa och av många olika slag eftersom infektionen kan påverka matsmältningen, nerver, hjärta-kärl, lymfa, andning, fortplantning, njurar, urinvägar, endokrina systemet och muskelskeletalsystemet. Man kan bli långsamt tröttare, mer ”hängig” och nedstämd, tappa orken och förlora ”gnistan”. Svåra infektioner kan på sikt leda till överdriven trötthet, kroniska diarréer, premenstruella besvär, underlivsbesvär, urinvägsinfektioner, astma, migrän, depressioner och magbesvär. Ofta ökar begäret efter sötsaker och stimulantia vilket kan leda till viktökning. Även viktminskning på grund av ökad överkänslighet mot vissa födoämnen kan förekomma. Hörseln och luktsinnet samt koncentrations-, minnes-, och inlärningsförmågan kan också försämras.

Test och utförande
Testet görs genom ett avföringsprov som analyseras. Provtagningen är mycket enkel och kan lätt utföras i hemmet av dig själv. Efter provtagningen så skickas provet till labbet för analys.Hormontest
Den kvinnliga/manliga hormonprofilen erhålls genom salivprov.
Man analyserar halter av estradiol, progesteron, testosteron, kortisol, DHEA och melatonin.

Hormonrubbningar kan bidra till mensproblem, infertilitet, endometrios, bröstcancer, osteoporos och visar eventuell risk och orsak till viktproblem, stress, utmattning, immundysfunktion och hjärtkärlsjukdom.

Du får ett kit med box, små provrör och remiss av mig. Provtagningen gör du hemma genom att samla upp saliv och sedan skicka det till lab i USA via posten. Efter 4-5 veckor kommer svaret, och då går vi igenom det gemensamt för bättre förståelse och vägledning om åtgärd.

 

« Föregående sida