START
OM SANNA
OM NÄRINGSMEDICIN
OM ANALYSER
TILL FÖRETAG
KONTAKT,
LÄNKAR & TIPS
 

Analyser och tester

Funktionsmedicinsk Analys | Födoämnesintolerans | Hårmineralanalys

Funktionsmedicinsk Analys – ES Teck
ES Teck genomför 5 olika mätningar. HRV, Oxymeter, Pulspletysmografi, Kroppsammansättning och Impedansmätning. Efter att dessa mätningar har genomförts, kör programmet en korsanalys och ett antal funktioner i vår fysiologi uppskattas. På grundval av bl.a kunskapen om den elektriska ledningsförmågan och densiteten får man fram tillståndet i vissa vävnader/organ.

Med en ES Teck scanning ser du stora delar av kroppens funktion, inte bara en del. De fullständiga resultaten lagras i datorn och finns sedan tillgängliga för uppföljning av klienten. Man kan följa förändringar i hälsotillståndet, och snabbt se hur en behandling fungerar. Det möjliggör en modifiering av en terapi eftersom man får en omedelbar biofeedback av resultatet på dataskärmen.

För mer information se dokument under "skriv ut" knappen.Fördröjd födoämnesallergi – IMUPro

Detta test finns i flera olika storlekar och kan visa fördröjd reaktion på upp till 270 olika födoämnen och tillsatser. Reaktionen är en inflammation.
Många läkare hävdar att inflammation kan ligga bakom de flesta sjukdomar som inte går att diagnostisera. Allergi och överkänslighet för mat och ämnen i vår miljö har ökat drastiskt på senare år. Som ett exempel kan nämnas att antalet astmadrabbade fördubblades under –90-talet.

Vad gäller den allergi som de flesta känner till, den som ger omedelbar reaktion (typ 1 allergi), så lider omkring 2% av befolkningen av denna.

Då det gäller fördröjd allergisk reaktion (typ 3) av födoämnen uppskattas antalet drabbade till hela 40%.Med fördröjd menas att reaktionen uppträder inom intervallet ett par timmar upp till några dygn efter måltid med födoämnet.

Fördröjd födoämnesallergi skapar många kroniska tillstånd
Om tarmarna skadas av exempelvis stress, infektion eller mediciner, så kan ämnen som inte är avsedda att nå blodet ändå göra det. Vissa delar av dessa ämnen kan uppfattas av kroppens immunsystem som antigener (inkräktare) och framkalla bildandet av IgG antikroppar vilka ska förgöra dem. Dessa immunkomplex kan fastna i olika vävnader, organ eller blodkärl och där skapa en inflammationsreaktion. Om detta upprepas ofta så kan det leda till ett kroniskt tillstånd. Om man inte hittar orsaken med de klassiska diagnostiska testerna så kan de ofta förbises. Det är inte ovanligt att vissa födoämnen kan utlösa problem som:

  • Kroniska mag-/tarmbesvär såsom Colon Irritabile, Chrons syndrom, diarré, gasbildning
  • Hudproblem som neruodermatitis, psoriasis och akne
  • Högt blodtryck
  • Migrän och huvudvärk
  • Övervikt
  • ADD eller ADHD
    ImuPro 300 är ett blodprov som identifierar IgG antikroppar mot födoämnen vilka alltså skulle kunna vara en orsak till dessa kroniska besvär.Hårmineralanalys
Det kan kanske verka otroligt, men ditt hår återspeglar näringsstatus i kroppsvävnaden. Resultatet från en hårmineralanalys kan alltså ge en klar bild av din invärtes miljö.
Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Inte bara kan din näringsmässiga status överblickas, utan vi kan också lära oss mycket mer om hur pass effektivt din kropp arbetar.
Hår är av flera olika skäl en idealisk vävnad att analysera för att kontrollera sin näringsstatus och även eventuell tungmetallsbelastning. Att ta ett hårprov är skonsamt. Det är enkelt att utföra. Det är dessutom lätt att förvara provet och att transportera det. Alla de viktiga näringsämnena och toxiska elementen ackumuleras i håret. Hår har visat sig vara särskilt lämpligt för att undersöka miljöns påverkan på människan, både på global, regional och lokal nivå.

Hårmineralanalysen är baserad på tjugo års klinisk forskning av den amerikanske biokemisten David Watts. Resultatet redogörs detaljerat i den personliga analysrapport som du erhåller.
Uppföljande tester hjälper också till att bedöma förbättringar i den näringsmässiga statusen efter att man tagit tillskott eller efter förändringar i kost och livsstil.

TRACE ELEMENTS, INC. har 2 olika analysnivåer att välja på, kallade profil 2 och profil 3.
PROFIL 2: Laboratorieanalys med en mycket avancerad analystolkning och korrigeringsförslag för läkare/terapeut, samt en komplett analystolkning med dietförslag och kosttillskottsprogram för patienten. Patientdelen är på svenska.
PROFIL 3: (Omtestning) Laboratorieanalys med en komplett analystolkning som visar eventuella framsteg och förändringar jämfört med den första analysen, tillsammans med ett diet- och kosttillskottsprogram. Patientrapporten är på svenska.
Analysresultatet erhålles från mig inom 4-5 veckor.Fler analyser och tester på nästa sida »